کد مطلب: 9769

پنجمین جلسه دوره معرفت شناسی برگزار شد.

پنجمین جلسه دوره معرفت شناسی برگزار شد.

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۹:۱۰

به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه شهید مطهری: پنجمين جلسه دوره معرفت شناسي با حضور استاد موسوي مشاور واستاد اخلاق مدرسه براي دانش آموختگان وكادر مدرسه برگزار گرديد .
به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه شهید مطهری: در روز چهارشنبه در تاريخ 20 /6/1392 پنجمين جلسه دوره معرفت شناسي با حضور استاد موسوي مشاور واستاد اخلاق مدرسه علميه شهيد مطهري (ره) براي دانش آموختگان وكادر مدرسه برگزار گرديد .
استاد موسوي  اين جلسه را با توجه به سوالات طلاب ، به روابط زناشويي اختصاص دادندو با اشاره به سخني از شهيد مطهري (ره) در كتاب نظام خانواده (مرد مظهر نياز وزن مظهر ناز )سخن خويش را آغاز كردند .
ايشان فرمودند:اين جمله به اين معنا نيست كه زن نيازمند به جنس مخالف نيست بلكه او نياز خود را به صورت هاي مختلف بيان مي كند .
خانم موسوي با تاكيد بر تفاوت زن ومرد فرمودند :
ايشان اذعان داشتند : نياز مردان به زوجات متعدد يك نياز فطري والهي است كه خداوند براي آنها قرار داده ويكي از اساسي ترين مشكلاتي است كه امروز ، جامعه با آن مواجه شده وزنان باتيد بيشتر به امر نياز مردان بپردازند تا به امر نظافت زندگي .
توافق خانواده راخداوند در اين قرار داده است كه مرد سرپرست خانواده ومديرباشد و تحصيلات يا درك وفهم زنان نمي تواند جايگزين اين امر باشد .
در پايان اشاره فرمودند كه  با توكل به خداوند وصبر بر مشكلات وحساس نبودن بر مسائل ،زن مي تواند يك زندگي ايده ال را فراهم نمود