کد مطلب: 9767

چهارمین جلسه دوره معرفت شناسی برگزار شد.

چهارمین جلسه دوره معرفت شناسی برگزار شد.

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۴:۲۴

به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری:در روز چهارشنبه در تاريخ 92/6/20چهارمين جلسه دوره معرفت شناسي با حضور استاد موسوي مشاور واستاد اخلاق براي دانش آموختگان وكادر مدرسه برگزار گرديد.
به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری:در روز چهارشنبه در تاريخ 20/6/1392چهارمين جلسه دوره معرفت شناسي با حضور استاد موسوي مشاور واستاد اخلاق مدرسه علميه شهيد مطهري(ره) براي دانش آموختگان وكادر مدرسه برگزار گرديد .
استاد در اين جلسه در ابتداي كلام بحث را با فرازي از جامعه كبيره (و معدن الرحمه) آغاز كردند و فرمودند: ما دو نوع رحمت داريم:
1-    رحمت فراگير؛ رحمن صيغه مبالغه اي كه همه آفريدگان را شامل مي شود و منظور رحمت عام خداوند است.(اعراف 156)
2-    رحمت ويژه؛ رحيم صفت مشبهه اي است كه به ثبات و تداوم رحمت خداوند دلالت مي كند و شامل مومنين مي گردد. (اعراف 56/ احزاب43)
ايشان اذعان داشتند با توجه به سوره انبياء آيه 107، ‌انبياء مظهر رحمت الهي مي باشند و امامان نيز تمام اوصاف عاليه را از پيامبر به ارث بردند لذا همگي جلوه رحمت الهي است و اين امر آن چنان در آنها نمود داشت كه وجودشان سرمنشأ هدايت و تعامل افراد بود و لذا اين امر بايد الگوي مؤمنين براي اشاعه اسلام قرار گيرد.
استاد موسوي بعد توضيحاتي كه در مورد اين امر بيان فرمودند با اشاره به مبحث عفو و گذشت اين امر را با مثال و توضيحات جالبي در خانواده (ارتباط با همسر و اقوام ) پراهميت خواندند.
در پايان با ارائه ذكرهاي اخلاقي و جدول ذاكران كه به پيوست خدمتتان ارسال مي گردد طلاب را به فيض رساندند.