کد مطلب: 9766

سومین جلسه دوره معرفت شناسي برگزار شد.

سومین جلسه دوره معرفت شناسي برگزار شد.

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۲:۳۸

به گزاش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری:در روز چهارشنبه در تاريخ 92/05/23 سومين جلسه دوره معرفت شناسي با حضور استاد موسوي مشاور و استاد اخلاق براي دانش آموختگان و كادر مدرسه برگزار گرديد.
به گزاش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری:در روز چهارشنبه در تاريخ 92/05/23 سومين جلسه دوره معرفت شناسي با حضور استاد موسوي مشاور و استاد اخلاق براي دانش آموختگان و كادر مدرسه برگزار گرديد.
در اين جلسه در ابتداي كلام بحث را با فرازي از جامعه كبيره (... مهبط الوحي) آغاز كردند. ايشان با تأكيد بر انواع وحي اشاره كردند؛ ما سه نوع وحي داريم: وحي خاص،‌ وحي عام، وحي اعم كه وحي خاص براي پيامبران است. وحي عام شامل ارتباط با عالم غيب است كه الهام نيز ناميده مي شود، وحي اعم كه همان الهام غريزي است مانند (وحي زنبور عسل) كه هر كدام را به طور مفصل براي مخاطبان توضيح دادند.
خانم موسوي در ادامه با اشاره به وحي شيطاني، ‌توجه به القائات شيطاني در زندگي را مهم ناميدند.
ايشان نكات اخلاقي زيادي را ميان مباحث خود مطرح مي كردند كه در اين جلسه به لزوم پايبندي طلاب نسبت به ساده زيستي و اجتناب از تحمل گرايي اشاره نمودند و اذعان داشتند كه ساده زيستي را نبايد با گوشه نشيني و دوري از روابط اجتماعي اشتباه كرد.
و در پايان با ارائه جزوه اخلاقي از خاطراتي از مرحوم سيد هاشم حداد (ره) به تمام طلاب، جلسه را به اتمام رساندند.