کد مطلب: 9765

دومین جلسه دوره معرفت شناسي در مدرسه علميه شهيد مطهري برگزار شد.

دومین جلسه دوره معرفت شناسي برگزار شد.

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۸:۱۱

به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری: در دومین جلسه دوره معرفت شناسی استاد موسوي درابتداي جلسه با ارائه جزوه اي،به احاديثي مربوط به روزه وتكاليف اخلاقي در ماه رمضان اشاره كردند .
به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری: در دومین جلسه دوره معرفت شناسی استاد موسوي درابتداي جلسه با ارائه جزوه اي،به احاديثي مربوط به روزه وتكاليف اخلاقي در ماه رمضان اشاره كردند .
ايشان در اين جلسه با محوريت كينه توزي آن را يكي از علت هاي خود خواهي شمردند.
ايشان در ادامه به نكاتي براي ارتقاءمعنويت اشاره كردند:
1-معاتبه كردن (خود را سرزنش كردن)
2-خود را مقيد كنيد به دعا كردن براي كسي كه از او ناراحت هستيد ،تا بتوانيد با نفس خود مبارزه كنيد .
استاد موسوي براي فهم بهتر مطالب ،به مثال هاي كه در زندگي با آن مواجه هستيم اشاره كردند .
ايشان درانتهاي جلسه با توجه به ادامه بحث جلسه قبل (تفسير جامعه كبيره ) به تفسير وتوضيح عبارت (السلام عليك يا اهل بيت نبوه )پرداختند .