کد مطلب: 9290

کلاس علوم رفتاری کودک در مدرسه علمیه مطهری برگزارشد.

کلاس علوم رفتاری کودک در مدرسه علمیه مطهری برگزارشد.

چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۱:۲۶

به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری:در روزشنبه92/4/8 كلاس علوم رفتاري كودك با حضور دكتر تاجيك دكتراي محيط زيست ومحقق ،پژوهشگر وروانشناس براي دانش آموختگان برگزار گرديد.
به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری:در روزشنبه92/4/8 كلاس علوم رفتاري كودك با حضور دكتر تاجيك دكتراي محيط زيست ومحقق ،پژوهشگر وروانشناس براي دانش آموختگان برگزار گرديد.
دكتر تاجيك درآغاز كلام با ارائه جزوه اي به اهداف اصلي رشدجسمي وروحي گروه سني3تا7سالگي ومشكلات احتمالي اين دوران، پرداختند.
ايشان در ادامه بحث با تقسيم بندي سنين 3تا 4 سالگي،4تا 5سالگي،5تا 6سالگي،6تا 7سالگي در مورد رشد جسمي،هوشي،احساسي،اجتماعي،واخلاقي اين سنين را به صورت خلاصه بيان فرمودند.
دكتر تاجيك با تاكيد بر فايده خواب شبانه اذعان داشتند ،سيستم ايمني بدن دراين ساعات تقويت وسلول ها ترميم مي شود،كه اين امر براي كودكان بايد توجه شود.
ايشان با پراهميت خواندن بازي وحركت براي كودكان ،اين امر را بسيار موثر در رشد جسمي كودكان تا بزرگسالي مي دانستند.
در انتهاي بحث به خاطر كمبود وقت با توجه به مفيد بودن اين جلسه ،اين بحث به جلسات بعدي موكول شد .
ايشان با پراهميت خواندن بازي وحركت براي كودكان ،اين امر را بسيار موثر در رشد جسمي كودكان تا بزرگسالي مي دانستند.
در انتهاي بحث به خاطر كمبود وقت با توجه به مفيد بودن اين جلسه ،اين بحث به جلسات بعدي موكول شد.