کد مطلب: 9053

دیدار با مقام معظم رهبری«مد ظله العا لی» در جلسه بانوان فرهیخته کشور

دیدار با مقام معظم رهبری«مد ظله العا لی» در جلسه بانوان فرهیخته کشور

یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۶:۰۸

به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه بقیع: خانم سلجوقی، مدیر مدرسه علمیه بقیع ، در محفل دیدار با مقام معظم رهبری «مد ظله العا لی» در جلسه بانوان فرهیخته 21/2/1392 دعوت شد.
به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه بقیع: خانم سلجوقی، مدیر مدرسه علمیه بقیع ، در محفل دیدار با مقام معظم رهبری«مد ظله العا لی»   در جلسه بانوان فرهیخته 21/2/1392 دعوت شد.
خانم سلجوقی در این باره گفت: در جلسه بانوان فرهیخته مقام معظم رهبری««مد ظله العالی» » به مطالبی پیرامون آسیب شناسی نگاه غرب به مسائل زن و در مقابل وجوه نگاه اسلام به مقام زن و مسئولیت های وی را بیان نمودند.
ایشان در ادامه تشریح کرد: همچنین مقام معظم رهبری«مد ظله العا لی»   در ادامه بیانات خود، به رسالت جمهوری اسلامی در تبیین نگاه فرا جنسیتی در حضور اجتماعی زن و توجه به نقش اساسی زن در پی ریزی اجتماع سالم اشاره نمود.
خانم سلجوقی در آخر صحبت های خود گفت: به نظرم لازم است سرفصل بیانات مقام معظم رهبری«مد ظله العا لی»   
پیرامون نگاه اسلام به زن  به واحد آموزشی « زن در اسلام» مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افزود و تدریس شود.