کد مطلب: 8407

آغاز فعالیت رسمی موسس و هیئت امنا مدرسه علمیه شهید مطهری

آغاز فعالیت رسمی موسس و هیئت امنا مدرسه علمیه شهید مطهری

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۰:۳۴

به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری روز پنج شنبه 91/12/17 جلسه ي معارفه بين مؤسس و هيئت امناي مدر سه علميه شهيد مطهري برگزار شد.
آغاز فعالیت رسمی موسس و هیئت امنا مدرسه علمیه شهید مطهری
به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه مطهری: روز پنج شنبه 17 اسفند1391 جلسه ي معارفه بين مؤسس و هيئت امناي مدر سه علميه شهيد مطهري در محل مدرسه برگزار شد. در اين جلسه مديريت محترم، معاونان و مشاور مدرسه گزارشي از كارهاي مربوطه ارائه كردند.جناب آقاي هاشمي، مؤسس محترم، با معرفي هيئت امنا به مديريت و كادر مدرسه، به طور رسمي فعاليت خويش را آغاز كرد.