کد مطلب: 8377

دومین جلسه شورای علمی پژوهشی در استان البرز برگزار شد

دومین جلسه شورای علمی پژوهشی در استان البرز برگزار شد

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۱:۴۳

دومین جلسه شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان البرز با حضور مدیرو 6 نفرازاعضای شورا 1391/12/10تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی: دومین جلسه شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان البرز با حضور مدیرو6 نفرازاعضای شورا 1391/12/10 تشکیل شد.
در آغاز جلسه عناوین پیشنهادی 21 گروه پژوهشی با هدف شرکت در فراخوان مسابقه رشد 3 مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه 8 موضوع پیشنهادی جهت ارائه تحقیق پایانی مورد ارزیابی قرار گرفت که دو موضوع بدون تغییر مورد تأیید و6 موضوع دیگر با اصلاح تصویب شد.

    اخبار مرتبط