کد مطلب: 27973

آیا به راستی برای همیشه رفته ای؟

آیا به راستی برای همیشه رفته ای؟

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۲:۲۶

به مناسبت سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب

به مناسبت سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب

صدایت فریادی بود، علیه بت های جدید و مشرکان این روزگار و کلامت«آیه هایی که در«حرا» ی خودسازی بر دلت تابیده بود و پانزده خرداد، جلوه ای از «فاصدع بما تومر» که خشم طاغوت ها را برانگیخت.

اماما! اين داغ، داغ جدايي است كه بر دلمان نشسته ، اين سوز، سوزعشق است كه به آتشمان كشيده و اين درد، درد فراق است كه بي تابمان كرده است. دلي كه در سوگ تو نسوزد ، " دل " نيست.
چشمي كه در عزاي تو نگريد، چشم نيست، روزن بي روشنايي است.


اي روح قدسي!


اي جان جان ها، اي جلوه آرمان ها، اي عصاره پيدا و پنهان ها!
سايه پرمهر الهي بودي كه بر سرمان سايه عزت افكندي!
نوحي بودي، منجي ما در طوفان ها ؛
ايوبي بودي ، صبر آموز امت در بال ها ؛
يعقوبي بودي، الهام بخش شكيبايي در فراق يوسف هاي جهاد و شهادت ؛
ابراهيمي بودي كه ما را آيين " تبرداري" و " بت شكني" آموختي ؛ خود، تبرزن توحيد بودي،" خليل ِ " حادثه انقلاب و فدا كننده " اسماعيل" در قربانگاه رضاي حق
امامي بودي كه با "امت" عشقي متقابل داشتي،
رهبري بودي كه "راه " سعادت را به "رهروان" مي آموختي.
اي كوچ شبانه ات مصيبت عظمي!
آيا به راستي براي هميشه رفته اي؟

«ارتحال جانگذار امام خمینی رحمه الله علیه تسلیت باد»

روابط عمومی...