کد مطلب: 27972

برگزاری آزمون پذیرش سطح سه دراستان البرز

برگزاری آزمون پذیرش سطح سه دراستان البرز

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۸:۵۸

آزمون پذیرش سطح سه و بازپذیری در استان البرز برگزار شد

آزمون پذیرش سطح سه و بازپذیری در استان البرز برگزار شد

به گزارش معاون آموزش، زهرا رحیمیان آزمون سطح سه با حضور 93 نفر و آزمون بازپذیری با حضور 29 نفر در محل مدیریت استان برگزار گردید.