کد مطلب: 27410

مراسم دفاعیه مرضیه رفیعی برگزار شد

مراسم دفاعیه مرضیه رفیعی برگزار شد

دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱:۱۳

مرضیه رفیعی از پایان نامه خود با عنوان تأثیر هوش معنوی بر رفتار انسانی از دیدگاه آیات و روایات در محل مدیریت استان دفاع کرد.

 

مراسم دفاعیه مرضیه رفیعی برگزار شد

به گزارش اعظم فرهاد کیایی معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان البرز، مرضیه رفیعی از پایان نامه خود با عنوان تأثیر هوش معنوی بر رفتار انسانی از دیدگاه آیات و روایات با حضور علی زینتی استاد داور و محمد  رضا تویسرکانی استاد مشاور و مهراب صادق نیا استاد راهنما در محل مدیریت استان دفاع کرد.

مرضیه رفیعی دانش آموخته سطح سه درباره هوش معنوی گفت:هوش معنوی در بردارنده نوعی رفتار سازگاری و حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می کند.

وی افزود: هوش معنوی زیربنای موضوعاتی است که به آنها ایمان داریم. همچنین اساس اعتقادات، ارزش ها، اعمال و ساختار زندگی ماست.

وی اذعان داشت: پژوهش ها نشان داده است که بین معنویت وهدف زندگی ،وسلامت وسعادت انسان همبستگی وجود دارد و درسه دهه اخیر به نقش بعد معنوی درسلامت روان انسان توجه زیادی شده است،یکی ازمولفه هایی که درمراتب بهداشت روان نقش کلیدی ایفا می کند، هوش معنوی است .

وی تصریح کرد: امروزه روان شناسان اهمیت توجه به علائق دینی ومعنوی را به طورکلی درکارهای خود ودرمحیط های روان درمانی مورد عنایت قرار می دهند به همین سبب بررسی مفهوم هوش معنوی دراسلام وروانشناسی ضرورت دارد وباید از منابع معتبر اسلام چون قرآن وروایات بهره گرفت تادیدگاههای روان شناسان مورد بررسی قرارگیرد .اما درروانشناسی واسلام ازتعابیر تقریبا یکسانی درارتباط با این هوش استفاده نشده است اماراهکارهای ارائه شده ازهمگونی نسبی برخوردار است وبابررسی این موارد می توان به رشد وشکوفایی بیشتر انسان دراین حوزه دست یافت.