کد مطلب: 26910

نهصد و چهل و پنج نفر در پذیرش سال جاری حوزه علمیه خواهران استان البرز شرکت نمودند

نهصد و چهل و پنج نفر در پذیرش سال جاری حوزه علمیه خواهران استان البرز شرکت نمودند

چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۵:۵۲

به گزارش زهرا رحیمیان، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان البرز، تاکنون 945 نفر داوطلب برای شرکت در آزمون و مصاحبه پذیرش ثبت نام کرده اند.

نهصد و چهل و پنج نفر در پذیرش سال جاری حوزه علمیه خواهران استان البرز شرکت نمودند

به گزارش زهرا رحیمیان، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان البرز، تاکنون 945 نفر داوطلب برای شرکت در آزمون و مصاحبه پذیرش ثبت نام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: 855 نفر از شرکت کنندگان داوطلب پذیرش در سطح دو و 90 نفر در سطح سه ثبت نام نموده اند.

وی افزود: ثبت نام اینترنتی حوزه های علمیه خواهران به اتمام رسیده است اما علاقه مندان می توانند با مراجعه حضوری و تحویل مدارک به هر یک از مدارس علمیه استان در پذیرش سال جاری ثبت نام نمایند.

وی اذعان داشت: ظرفیت پذیرش امسال 805 نفر می باشد.