کد مطلب: 25168

پروین صحابت انور در مرحله کشوری جشنواره سراسری قرآن کریم رشته قرائت برگزیده شد

پروین صحابت انور در مرحله کشوری جشنواره سراسری قرآن کریم رشته قرائت برگزیده شد

دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۳:۴۳

خانم ها نورعلی و صحابت انور از طلاب استان البرز در رشته قرائت به مرحله کشوری راه یافتند.

پروین صحابت انور در مرحله کشوری جشنواره سراسری قرآن کریم رشته قرائت برگزیده شد

به گزارش نرگس انصاری، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان البرز،خانم ها نورعلی و صحابت انور از طلاب استان البرز در رشته قرائت به مرحله کشوری راه یافتند که پروین صحابت انور طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه بقیع برگزیده شد.