کد مطلب: 24933

تمدید مهلت ثبت نام در حوزه های علمیه خواهران

تمدید مهلت ثبت نام در حوزه های علمیه خواهران

دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۵:۱۷

مهلت ثبت نام در حوزه های علمیه خواهران تا 15 فروردین تمدید شد.

مهلت ثبت نام در حوزه های علمیه خواهران تا 15 فروردین تمدید شد.