کد مطلب: 24675

کارگاه پژوهش پیمایشی دراستان البرز برگزار شد

کارگاه پژوهش پیمایشی دراستان البرز برگزار شد

دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸:۴۸

به گزارش اعظم فرهاد کیایی، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان البرز، کارگاه پژوهشی پیمایشی با حضور استاد حوزه و دانشگاه محمد مهدی کریمی، اساتید و طلاب در سالن ولایت مدیریت استان استان برگزار گردید.

کارگاه پژوهش پیمایشی دراستان البرز برگزار شد

به گزارش اعظم فرهاد کیایی، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان البرز، کارگاه پژوهشی پیمایشی با حضور استاد حوزه و دانشگاه محمد مهدی کریمی، اساتید و طلاب در سالن ولایت مدیریت استان استان برگزار گردید.

محمد مهدی کریمی در آغاز به ضرورت و اهمیت تحقیق پیمایشی اشاره نمود و  در ادامه به تبیین مفاهیمی چون تحقیق، روش، انواع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات در این نوع از پژوهش پرداخت.

وی در ادامه به تشریح سرفصل هایی چون جمعیت (جامعه ) آماری ، نمونه آماری و حجم آن ، متداول ترین راه های تعیین حجم نمونه آماری ، شیوه و انواع آن ، طراحی پرسشنامه ، تجزیه و تحلیل داده ها و فهرست منابع پرداخت.