کد مطلب: 23854

جلسه ستاد پذیرش تبلیغات پذیرش در مدیریت استان برگزار گردید

جلسه ستاد پذیرش تبلیغات پذیرش در مدیریت استان برگزار گردید

یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۷:۵۷

اهم وظایف ستاد بررسی و تشریح و به اعضای ستاد ابلاغ گردید

 

جلسه ستاد پذیرش تبلیغات پذیرش در مدیریت استان برگزار گردید

به گزارش زهرا رحیمیان، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان البرز، جلسه ستاد تبلیغات پذیرش با حضور اعضای ستاد در محل مدیریت استان برگزار گردید.

وی ادامه داد: اهم وظایف ستاد بررسی و تشریح و به اعضای ستاد ابلاغ گردید.

وی افزود: طرح پیشنهادی اعضاء و وظایف کارگروه تبلیغات پذیرش مدارس نیز در جلسه مطرح و پس از تصویب به مدارس ابلاغ گردید.