کد مطلب: 23303

اتاق فکر با محوریت بایسته های بصیرت افزایی در حوزه علمیه خواهران استان البرز تشکیل شد

اتاق فکر با محوریت بایسته های بصیرت افزایی در حوزه علمیه خواهران استان البرز تشکیل شد

چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸:۱۶

اتاق فکر با حضور فعالان در عرصه بصیرت افزایی جهت انجام کار تحقیقاتی پیرامون گفتمان رهبری در انتخابات در محل مدیریت استان تشکیل شد.

اتاق فکر با محوریت بایسته های بصیرت افزایی در حوزه علمیه خواهران استان البرز تشکیل شد

به گزارش اعظم فرهاد کیایی معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان البرز، اتاق فکر با حضور فعالان در عرصه بصیرت افزایی جهت انجام کار تحقیقاتی پیرامون گفتمان رهبری در انتخابات در محل مدیریت استان تشکیل شد.

در آغاز نشست ابوالفضل بنی احمدی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز، با اشاره به ضرورت بصیرت افزایی و ایجاد زیرساخت های لازم علمی در این زمینه با توجه به اوضاع کنونی کشور و خطرات احتمالی که ممکن است در آستانه انتخابات امنیت کشور را تهدید کند، اذعان داشت:یکی از وظایف ما روشنگری در خصوص انتخابات با تکیه بر سه مولفه نفوذ، حضور حداکثری و انتخاب اصلح است که مستلزم بازخوانی گفتمان رهبری در موضوع انتخابات است.

وی تصریح کرد: لازمه ی ارتقای تفکر مبتنی بر بصیرت در میان طلاب،  بستر سازی مناسب است که از جمله اقدامات استان در این زمینه، راه اندازی کانال برای طرح مباحث سیاسی و بصیرتی ، تقویت شجره طیبه صالحین در مدارس علمیه ، برگزاری نمایشگاه های بصیرتی ، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی بصیرتی، تهیه بروشور و کلیپ از گفتمان رهبری در موضوع انتخابات و برنامه ریزی جهت نشست های بصیرتی است.