کد مطلب: 21844

لاله ترابی از پایان نامه سطح سه خود دفاع کرد

لاله ترابی از پایان نامه سطح سه خود دفاع کرد

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸:۵۷

به گزارش معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان البرز، اعظم فرهاد کیایی، لاله ترابی دانش آموخته سطح سه از پایان نامه خوددفاع کرد.

لاله ترابی از پایان نامه سطح سه خود دفاع کرد

به گزارش معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان البرز، اعظم فرهاد کیایی، لاله ترابی دانش آموخته سطح سه از پایان نامه خود با عنوان پیامد اجتماعی و فردی برداشت نادرست از خواست و اراده الهی از نگاه آیات و روایات با حضور استاد راهنما، محمد علی سلطانی، استاد مشاور احمد گلدار و استاد داور حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا مصطفی پور در محل مدیریت استان، دفاع کرد.

وی درباره دفاع از پایان نامه خود گفت: تحقیق حاضر در صدد بیان این حقیقت است که در عالم هستی و وجود هیچ چیز از خواست و اراده و توجّه خدا خالی نیست، نمی شود چیزی در عالم باشد که از اراده خدا دور بوده و وجودی مستقل از خدا داشته باشد، و هر مخلوقی تحت خواست و اراده الهی است حتی اشرف مخلوقات عالم که انسان است.

وی ادامه داد:ولی این بدان معنا نیست که انسان در اعمال و رفتار و تعیین سرنوشت خویش هیچ نقشی نداشته باشد بلکه انسان موجود ممکنی است که اصل وجود و تمام شئون وجودی خود را از خداوند متعال دریافت کرده. خداوند با اراده تکوینی خویش او را مختار و مرید آفریده و با این امتیاز او را بر سایر موجودات برتری داده است و به او اجازه تصمیم گیری در مورد اطاعت یا عصیان و گزینش راه خویش و رقم زدن سرنوشت خود را داده است.

لاله ترابی افزود:پس این انسان است که می تواند با حسن انتخاب خویش، از فرامین حق تعالی اطاعت کند و مراحل تعالی را با تطبیق اراده خود با اراده تشریعی حق و تطبیق رضای خود با اراده تکوینی حق جلّ جلاله پیموده و به مقام خلیفه اللهی راه یابد تا آن جا که در بهشت هر آن چه را اراده کند خداوند برایش مهیا نماید. و یا با سوء انتخاب خویش راه عصیان و عناد با فرامین الهی را پیش گرفته و سیر نزولی را بپیماید تا به درکات سقوط کند و این ثمره عدم تطبیق اراده انسان با اراده تشریعی حق است.