کد مطلب: 20998

برترین کاربران کوثر نت در استان البرز

برترین کاربران کوثر نت در استان البرز

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۹:۲۶

اکرم السادات موسوی و سیده یکتا میر احمدی، فاطمه شکری و سارا بیات از برترین ها ی استان البرز، در لیست کاربران کوثر نت هستند.

برترین کاربران کوثر نت در استان البرز

به گزارش روابط عمومی: اکرم السادات موسوی و سیده یکتا میر احمدی، فاطمه شکری از طلاب مدرسه علمیه بقیع و سارا بیات از طلاب مدرسه علمیه زینبیه،به عنوان چهار کاربر برتر استان البرز، در لیست کاربران برتر کوثر نت در سراسر کشور از سوی مرکز قم معرفی شدند.

بر اساس آمار فعالیت شش ماهه نخست  1394 استان های سراسر کشور در شبکه علمی پژوهشی«کوثر نت» اسامی بیست نفر کاربر برتر شبکه در دو بعد بیشترین تولید کنندگان محتوا و بیشترین دریافت کنندگان تأیید و احسنت از سوی کاربران شبکه اعلام شد که اسامی اکرم السادات موسوی از اساتید مدرسه علمیه شهید مطهری و سیده یکتا میر احمدی از طلاب مدرسه علمیه فاطمیه،فاطمه شکری از طلاب مدرسه علمیه بقیع و سارا بیات از طلاب مدرسه علمیه زینبیه نیز در لیست برترین ها دیده می شود.