کد مطلب: 20581

مسابقات سراسری جشنواره قرآن کریم

مسابقات سراسری جشنواره قرآن کریم

یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۰:۳۱

دهمین دوره مسابقات سراسری جشنواره قرآن کریم

زمان برگزاری مرحله مدرسه ای : 1/7/94 الی 25/9/94 می باشد.

زمان برگزاری مرحله استانی: متعاقباً اعلام می گردد.