کد مطلب: 19556

داوطلبان تدریس در سطح دو ارزیابی شدند

داوطلبان تدریس در سطح دو ارزیابی شدند

پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۲:۰۳

ارزیابی اساتید با حضور 35 نفر داوطلب تدریس در مدارس علمیه سطح دو، در محل مدیریت استان برگزار شد.
داوطلبان تدریس در سطح دو ارزیابی شدند
به گزارش روابط عمومی: ارزیابی اساتید با حضور 35 نفر داوطلب تدریس در مدارس علمیه سطح دو، در محل مدیریت استان برگزار شد.
زهرا رحیمیان معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان البرز در این خصوص گفت: داوطلبان تدریس در مدارس علمیه خواهران در هفت رشته ادبیات عرب، تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، تاریخ، حقوق و سیاست، فلسفه و منطق و عقاید و کلام مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: از میان شرکت کنندگان در ارزیابی آنهایی که امتیاز لازم را کسب کرده باشند با دریافت مجوز تدریس در هر یک از رشته ها با توجه به درخواست و اعلام نیاز مدارس علمیه مشغول به فعالیت خواهند شد.