کد مطلب: 19555

دفاعیه پایان نامه تاثیر جنسیت در کمیت و کیفیت مجازات استان البرز برگزار شد

دفاعیه پایان نامه تاثیر جنسیت در کمیت و کیفیت مجازات استان البرز برگزار شد

پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۸:۲۲

اعظم فرهاد کیایی دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه، از پایان نامه خود با عنوان تاثیر جنسیت در کمیت و کیفیت مجازات از منظر فقه امامیه و قوانین موضوعه با داوری حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی کریمی نیا دفاع کرد.
دفاعیه پایان نامه تاثیر جنسیت در کمیت و کیفیت مجازات استان البرز برگزار شد
اعظم فرهاد کیایی دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه، از پایان نامه خود با عنوان تاثیر جنسیت در کمیت و کیفیت مجازات از منظر فقه امامیه و قوانین موضوعه با داوری حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی کریمی نیا دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی:جلسه دفاعیه پایان نامه اعظم فرهاد کیایی دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه با عنوان تاثیر جنسیت در کمیت و کیفیت مجازات از منظر فقه امامیه و قوانین موضوعه با داوری حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی کریمی نیا و با حضور استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم صدیقی و استاد مشاور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا باقی زاده در محل مدیریت استان برگزار گردید.
اعظم فرهاد کیایی در دفاع از پایان نامه خود بیان داشت: در عصر کنونی در اثر تغییرات پرشتاب اجتماعی و تماس گسترده تر میان ملل و فرهنگ های مختلف، زنان حضور بیش تری نسبت به گذشته در جامعه پیدا کرده اند. این تغییرات، موضوعات تازه ای را در حوزه نظام حقوق جزایی و فقه جزایی به وجود آورده و برخی موضوعات گذشته را از اهمیت بیش تری برخوردار کرده است..
وی افزود: در نوع مجازات ها تفاوت هایی میان زنان و مردان وجود دارد. برخی از مجازات ها مانند تبعید، تراشیدن موی سر، گردن زدن با شمشیر برای زنان برخلاف مردان وجود ندارد. همچنین زن هیچ گاه به دلیل ارتداد مشمول مجازات مرگ نمی شود و مجازات او حداکثر حبس است. در کیفیت مجازات نیز تفاوت هایی میان زنان و مردان قابل مشاهده است. در زمینه موانع اجرای مجازات وعوامل تاخیر مجازات،توجه ویژه ای به زن شده است که در رابطه با مرد وجود ندارد به همین علت ضرورت و نیاز پژوهش درباره تاثیر جنسیت در کمیت و کیفیت مجازات از منظر فقه امامیه و قوانین موضوعه، را احساس نموده و این پایان نامه را جمع آوری کردم.