کد مطلب: 18477

نشست توجیهی مدیران تشکل های پژوهش در استان البرز برگزار شد

نشست توجیهی مدیران تشکل های پژوهش در استان البرز برگزار شد

چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۶:۰۰

نشست توجیهی مدیران تشکل های پژوهشی در استان البرز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاجی پور ،آقایان هراتیان، اسحاقی و 27 نفر از مدیران کانون ها و هسته های پژوهشی برگزار شد.
نشست توجیهی مدیران تشکل های پژوهش در استان البرز برگزار شد
نشست توجیهی مدیران تشکل های پژوهشی در استان البرز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاجی پور ،آقایان هراتیان، اسحاقی و 27 نفر از مدیران کانون ها، انجمن های علمی و هسته های پژوهشی و معاونان پژوهش مدارس، 3نفر از اعضای شوراهای علمی-پژوهشی و 13 نفر از مدیران مدارس، در محل مدیریت استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی: در این نشست اعظم فرهاد کیایی نخست به تبیین و تشریح وظایف تشکل ها پرداخت و در ادامه آقای هراتیان سیر مطالعاتی هسته های پژوهشی را بیان نمود سپس آقای اسحاقی درباره آشنایی با قالب های پژوهشی با تاکید بر خروجیها سخنان خود را به سمع ونظر حاظران رساند و در پایان حجت الاسلام والمسلمین حاجی پور درخصوص آشنایی با پژوهش گروهی و مشارکتی به ایراد سخن پرداخت.
اعظم فرهادکیایی معاون پژوهش درباره برگزاری این نشست بیان داشت: به جهت نیاز مدیران و اعضای تشکل ها به بازنگری مجدد در آیین نامه های هسته، انجمن، کانون و همچنین ضرورت آشنایی با قالب های پژوهشی و تمرکز بر کار گروهی و مشارکتی در جهت توانمند سازی تشکل های پژوهشی، استان البرز در صدد برگزاری دوره آموزشی توجیهی در مدیریت استان برآمد.
وی افزود: جهت تعامل هر چه بیشتر تشکل ها با مدیران مدارس علمیه و شورای علمی پژوهشی استان کمیسیون جداگانه ای با حضور افراد ذکر شده برگزار گردید.که در این نشست به آسیب شناسی فعالیت های پژوهشی تشکل های استان البرز پرداخته شد که به برخی از مسائل توسط اساتید پاسخ داده شد.
وی گفت: در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی، موارد مطرح شده در این دوره  در شورای علمی پژوهشی استان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مصوب گردید که تشکل ها، گزارش فصلی به شورای علمی –پژوهشی استان ارائه دهند.
در پایان نشست، مدیران، معاونان پژوهش و اعضای شورای علمی-پژوهشی آسیب های وضع موجود تشکل ها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای رفع آنها بیان کردند.