کد مطلب: 17970

آزمون تربیت مربی فیض نور در مدارس علمیه استان البرز برگزار شد.

آزمون تربیت مربی فیض نور در مدارس علمیه استان البرز برگزار شد.

چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۸:۴۶

آزمون تربیت مربی فیض نور با موضوع نقد فرقه ها در شش رشته وهابیت، مسیحیت، عرفان های کاذب، تصوف و ایران باستان و با حضور 43 نفر درمدارس علمیه استان البرز برگزار گردید.
آزمون تربیت مربی فیض نور در مدارس علمیه استان البرز برگزار شد.
آزمون تربیت مربی فیض نور با موضوع نقد فرقه ها در شش رشته وهابیت، مسیحیت، عرفان های کاذب، تصوف و ایران باستان و با حضور 43 نفر درمدارس علمیه استان البرز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی:  نرگس انصاری، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهر ان استان البرز، در گفتگویی کوتاه درباره طرح تربیت مربی فیض نور گفت:  دوره مقدماتی تربیت مربی فیض نور در ماه گذشته در استان البرز برگزار شد. این دوره از سه سطح کوتاه مدت، بلند مدت و تکمیلی تشکیل شده است که در دوره کوتاه مدت شرکت کنندگان با جریان فکری فرقه ها در رشته های مسیحیت، ایران باستان، زرتشت، عرفان های کاذب، تصوف، وهابیت، بهاییت آشنا شدند.
وی گفت: برای ورود به دوره های تکمیلی شرکت کنندگان باید در آزمون دوره مقدماتی امتیاز لازم را کسب کنند. برای همین آزمون با حضور 43 نفر از شرکت کنندگان که از اساتید، دانش آموختگان و طلاب مدارس علمیه بودند در استان البرز برگزار شد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان البرز خاطرنشان کرد: شرکت کنندگانی که نمر ه لازم را در آزمون کسب کنند می توانند در سطوح بالاتر که به صورت مجازی در استان برگزار  می شود، شرکت نمایند.

بومی سازی مربیان باتوجه به نیاز استان، ایجاد و گسترش شبکه تخصصی تبلیغ، فعالیت تبلیغی در فضای مجازی، از اهداف پیگیری این دوره در استان  به شمار می رود.