کد مطلب: 17330

نخستین جلسه شورای علمی-پژوهشی استان البرز در سال جدید برگزار شد

نخستین جلسه شورای علمی-پژوهشی استان البرز در سال جدید برگزار شد

شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۹:۱۸

نخستین جلسه شورای علمی_پژوهشی در سال جدید با حضورمدیرحوزه علمیه خواهران، معاون پژوهش مدیریت استان و معاون های پژوهش مدارس در محل مدیریت استان برگزار گردید.
نخستین جلسه شورای علمی-پژوهشی استان البرز در سال جدید برگزار شد
نخستین جلسه شورای علمی_پژوهشی در سال جدید با حضورمدیرحوزه علمیه خواهران، معاون پژوهش مدیریت استان و معاون های پژوهش مدارس در محل مدیریت استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی: جلسه شورای علمی پژوهشی با موضوع پیگیری ادامه بررسی طرح ها و فعالیت های پژوهشی مدارسعلمیه برگزار شد.
برنامه ریزی سیاست تشویقی برای پژوهش محور بودن عملکرد اساتید، در دستور کار قرار گرفتن طرح افزایش داوران پایان نامه از دستاوردهای این جلسه است.
اعظم فرهاد کیایی، معاون پژوهش استان البرز گفت:  بنابر مصوبات جلسه مذکور،اگر مقالات تخصصی  مدارس با موضوع های خانواده در سال 1394 با رعایت اصول و قواعد به تعداد 80 اثر برسد مشمول جایزه و تشویق از طرف مدیریت استان خواهد بود.