کد مطلب: 16795

پذیرش حوزه های علمیه خواهران تمدید شد

پذیرش حوزه های علمیه خواهران تمدید شد

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۳:۰۲

پذیرش حوزه های علمیه خواهران تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس
paziresh.whc.ir
مراجعه فرمایید.