کد مطلب: 15024

مرحله مدرسه ای مسابقات حفظ قرآن کریم در مدیریت استان برگزار شد

مرحله مدرسه ای مسابقات حفظ قرآن کریم در مدیریت استان برگزار شد

یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۸:۰۹

مرحله مدرسه ای مسابقات حفظ قرآن کریم در مدرسه علمیه شهید مطهری به عنوان میزبان برگزار کننده مسابقات برگزار شد.
مرحله مدرسه ای مسابقات حفظ قرآن کریم در مدیریت استان برگزار شد
مرحله مدرسه ای مسابقات حفظ قرآن کریم با حضور طلاب حافظ قرآن کریم در مدرسه علمیه شهید مطهری به عنوان میزبان برگزار کننده مسابقات در استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی:مسابقه حفظ قرآن کریم در مدارس علمیه خواهران  پیرو بخشنامه جشنواره قرآنی که از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به استان ها ابلاغ می شود هر ساله برگزار می شود.
هدف از برگزاری این مسابقات انس بیشتر طلاب با آیات انسان ساز قرآن کریم و نهادینه شدن الگوی زندگی قرآنی در میان آنها می باشد.