کد مطلب: 14969

مرحله مدرسه ای مسابقات حفظ قرآن کریم

مرحله مدرسه ای مسابقات حفظ قرآن کریم

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۱:۵۴

به نقل از معاونت فرهنگی مدیریت استان: مسابقات مرحله ای مدرسه ای حفظ قرآن کریم، مورخ 1393/9/1، رأس ساعت 9:30 در مدرسه علمیه شهید مطهری برگزار خواهد شد.