کد مطلب: 14936

کمیسیون پایان نامه در استان البرز برگزار شد

کمیسیون پایان نامه در استان البرز برگزار شد

دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۹:۲۴

هفتمین جلسه کمیسیون پایان نامه با حضور اعضای مربوطه در محل مدیریت استان برگزار گردید
کمیسیون پایان نامه در استان البرز برگزار شد
هفتمین جلسه کمیسیون پایان نامه با حضور اعضای مربوطه در محل مدیریت استان برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی: در این کمیسیون 5 طرح تفصیلی و 2 طرح اجمالی مورد بررسی قرار گرفت که 2 طرح تفصیلی و 2 طرح اجمالی از استان قزوین به کمیسیون ارسال شده بود.
لازم به ذکر است: در پایان اعضای کمیسیون پایان نامه به بررسی موضوعات فقهی و تفسیری پرداختند.