کد مطلب: 14884

معاون آموزش حوزه علمیه البرز با طلاب مدرسه علمیه بقیع دیدار کرد

معاون آموزش حوزه علمیه البرز با طلاب مدرسه علمیه بقیع دیدار کرد

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۲:۳۵

معاون آموزش حوزه علمیه استان البرز، برای شنیدن ایده ها، نظرها و مشکلات طلاب در حیطه آموزش، در مدرسه علمیه بقیع حضور یافت.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران البرز با طلاب مدرسه علمیه بقیع دیدار کرد
زهرا رحیمیان، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان البرز، برای شنیدن ایده ها، نظرها و مشکلات طلاب در حیطه آموزش، در مدرسه علمیه بقیع حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی: زهرا رحیمیان با اشاره به حضور موثر طلاب خواهر در جامعه و لزوم تجهیز آنها به علم روز ، خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه برخی از نیاز علمی طلاب را در برنامه آموزش تامین می کند، رفع برخی دیگر از نیازها به همت و تلاش شخصی طلبه بستگی دارد.
وی به ضرورت همگامی طلاب با نیازهای جامعه جهت مدیریت و مهندسی افکار جامعه به سوی ایجاد زیرساخت های لازم برای سبک زندگی اسلامی اشاره کرد و افزود: لازم است طلاب با تشخیص نیازهای جامعه در حوزه دین، اندیشه و فرهنگ برای دوره تحصیل خود برنامه ریزی متقن و هدف داری را تدوین نمایند تا بتوانند در آینده نزدیک پاسخگوی نیاز جامعه باشند.
این مسئول تصریح کرد: مدیریت استان سعی دارد با هدف گذاری صحیح در حوزه آموزش و تدوین برنامه درسی بر پایه شیوه آموزش پژوهش محور و هماهنگی برنامه های آموزشی و تربیتی بستر سازی لازم جهت ارائه منابع آموزشی کاربردی برای رفع نیاز جامعه به طلاب، صورت پذیرد.
در ادامه طلاب ایده ها، پیشنهادها و مشکلات خود را در خصوص منابع ، شیوه، برنامه ریزی درسی در حوزه های علمیه بیان کردند.