کد مطلب: 12102

همایش رهروان فاطمی ویژه دانش آموختگان در مدیریت استان البرز

همایش رهروان فاطمی ویژه دا

چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۹:۲۴

همایش رهروان فاطمی ویژه دانش آموختگان استان البرز در تاریخ 7/2/93 در مدیریت حوزه های علمیه استان البرز برگزار گردید.
 
 
 
همایش رهروان فاطمی در استان البرز برگزار شد
حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل بنی احمدی مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز، در این همایش که با حضور دانش آموختگان در محل مدیریت استان برگزار گردید، طلاب دانش آموخته را مخاطب قرار داد و بیان داشت: کانون دانش آموختگان در استان باید فعال شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز کانون دانش آموختگان را محل مناسبی برای طرح ایده ها و پیشنهاد ها در خصوص چشم اندازهای فرهنگی-تربیتی و آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی برای اجرایی کردن آنها در سطح استان معرفی کرد.
این مسئول با اشاره به بستر سازی فعالیت بهتر دانش آموختگان در حوزه تبلیغ در صداو سیما، رادیو دانش، رادیو البرز، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و امضای تفاهم نامه با این نهادها، لازمه ی ایده پردازی وعملیاتی شدن نظرهای نو را، خود باوری دانش آموختگان به عنوان صاحبان فکرهای سازنده و باور به ارائه و عملیاتی شدن ایده ها و پیشنهادهای آنها دانست.
وی با تشویق طلاب دانش آموخته سطح دو به کسب علم در سطح سه و چهار، از آنها خواست تا نظر خود را درباره بایسته های کانون دانش آموختگان در استان البرز بیان کنند.
وی در ادامه از تولید برنامه های سه دقیقه ای با حضور کارشناسان دینی طلاب خواهر در خصوص سبک زندگی در صداو سیما و رادیو دانش از فروردین 1393  تاکنون و ایجاد تفاهم نامه فی ما بین مدیریت حوزه علمیه خواهران استان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جهت زمینه سازی برای فعالیت دانش آموختگان در آینده نزدیک خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل بنی احمدی اذعان داشت: دانش آموختگان  می تواند برنامه های تبلیغی استان را ساماندهی کند. در پایان دانش آموختگان حاضر در همایش نظرها، پیشنهادهای خود را بیان کردند.
 
 
همایش رهروان فاطمی در استان البرز برگزار شد
حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل بنی احمدی مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز، در این همایش که با حضور دانش آموختگان در محل مدیریت استان برگزار گردید، طلاب دانش آموخته را مخاطب قرار داد و بیان داشت: کانون دانش آموختگان در استان باید فعال شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز کانون دانش آموختگان را محل مناسبی برای طرح ایده ها و پیشنهاد ها در خصوص چشم اندازهای فرهنگی-تربیتی و آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی برای اجرایی کردن آنها در سطح استان معرفی کرد.
این مسئول با اشاره به بستر سازی فعالیت بهتر دانش آموختگان در حوزه تبلیغ در صداو سیما، رادیو دانش، رادیو البرز، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و امضای تفاهم نامه با این نهادها، لازمه ی ایده پردازی وعملیاتی شدن نظرهای نو را، خود باوری دانش آموختگان به عنوان صاحبان فکرهای سازنده و باور به ارائه و عملیاتی شدن ایده ها و پیشنهادهای آنها دانست.
وی با تشویق طلاب دانش آموخته سطح دو به کسب علم در سطح سه و چهار، از آنها خواست تا نظر خود را درباره بایسته های کانون دانش آموختگان در استان البرز بیان کنند.
وی در ادامه از تولید برنامه های سه دقیقه ای با حضور کارشناسان دینی طلاب خواهر در خصوص سبک زندگی در صداو سیما و رادیو دانش از فروردین 1393  تاکنون و ایجاد تفاهم نامه فی ما بین مدیریت حوزه علمیه خواهران استان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جهت زمینه سازی برای فعالیت دانش آموختگان در آینده نزدیک خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل بنی احمدی اذعان داشت: دانش آموختگان  می تواند برنامه های تبلیغی استان را ساماندهی کند. در پایان دانش آموختگان حاضر در همایش نظرها، پیشنهادهای خود را بیان کردند.