کد مطلب: 10597

کارگاه نشریه نویسی مطبوعاتی در البرز برگزار شد

کارگاه نشریه نویسی مطبوعاتی در البرز برگزار شد

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۴:۰۷

کارگاه نشریه نویسی مطبوعاتی با حضور رابطین خبری مدارس توسط استاد زهرا کورانی در محل مدیریت استان برگزار گردید.
کارگاه نشریه نویسی مطبوعاتی در البرز برگزار شد
کارگاه نشریه نویسی مطبوعاتی با حضور رابطین خبری مدارس توسط استاد زهرا کورانی در محل مدیریت استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت خواهران استان البرز: این کارگاه در یک جلسه با آموزش سرفصل های صفحه آرایی، محتوای صفحات، جایگاه المان های غیر کلامی در نشریه مطبوعاتی تشکیل شد.
ارتقاء مهارت رابطین خبری در خبر نویسی و تقویت نگرش طلاب در زمینه رسانه مکتوب و مطبوعات جهت استفاده از ظرفیت های معنوی و علمی مدارس علمیه خواهران از اهداف برگزاری این دوره بود.