کد مطلب: 101668

نشست جنبش علمی و فضای مجازی در مدرسه علمیه بقیع برگزار شد

چهارشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۶:۰۷

اولین نشست از سلسله نشست های جنبش علمی و فضای مجازی که همزمان با هفته پژوهش برنامه ریزی شده است با حضور اساتید مدعو دکتر سلجوقی و دکتر صدری و مسئولان و اساتید و مبلغان و طلاب در بستر کوثر نت برگزاری شد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از کرج، خانم علیمحمدزاده معاون پژوهش مدرسه علمیه بقیع و دبیر نشست درباره برگزاری سلسله نشست های جنبش علمی و فضای مجازی گفت: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و طبق پیگیری طلاب ، در اولین نشست مدیریت محترم مدرسه علمیه بقیع به فضای مجازی به عنوان یک موقعیت ملموس که نام مجاز گرفته است اشاره نمود و ادامه داد: ولی در حقیقت فضای مجازی بازتابی از واقعیت ابزاری است که به شرط استفاده صحیح از آن می توان به تحقق صحیح جنبش های علمی امیدوار بود.

وی افزود: در واقع زیست‌بوم تکنولوژی فضای مجازی با مطالعات جامعه شناختی عمیقی همراه با توضیح نحوه استفاده بهینه کاربران و تحدید سنی کاربران و محتوا سازی مورد نیاز هر مطلب و از طرفی طراحی رفتار هدفمند ، سازماندهی و کنترل ارتباطات مجازی همراه است.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر جهانی که ما آن را تجربه میکنیم جهان شیشه‌ای بدون محدودیت است .در رویکرد ساختاری، به جهت عدم برنامه ریزی دقیق فرهنگی در حیطه مواجهه فناوری در سطح عمومی ، نوعی گسیختگی ارتباطی نامنظم و غیر هدفمند وجوددارد که نوعی تهدید است.

وی تاکید کرد: وظیفه مرتبطین علاقه‌مند به فضاهای علمی ،تنظیم نگاه فرهنگی در برخورد با تکنولوژی در سطح عمومی است.

دکتر سلجوقی گفت: در سطح تخصصی نیز ، انتخابگر بودن برخورد گزینشی دقیق ، سرعت بهتری به جامعه علمی می دهد به ویژه اینکه باحمایت تفکر فلسفی خلاق این کاربرد همراه گردد.

چنانچه می دانیم تلاش بشر برای تربیت به ویژه تربیت علمی و پژوهشی یعنی پرورش استعداد صاحب‌نظر شدن و قدرت تشخیص و تمایز است.

در این جهت واکنش فلسفی در واقع بازتاب تفکر فلسفی است که پیوند نزدیکی با دین ،علم و هنر دارد از این جهت تفکر فلسفی می کوشد تا جهتی به زندگی حقیقی و مجازی ببخشد و واز حیرانی در فضای ملموس و مجازی زندگی تکلیف انسان با خودش را روشن می نماید.

در این زمینه کارکردهای سه گانه تفکر فلسفی شامل کارکرد نظری ، تحلیلی و دستوری یا تجویزی قابل مطالعه و بررسی است که سعی می‌ شود درجلسات بعد به آن پرداخته شود.

نتیجه میگیریم که زیست‌بوم تولد تکنولوژی مجازی خود کاربری های مشخصی برای خود دارد و ما که در جهان پیرامون خود در حال استفاده با هدف سرعت بخشی به علم وظیفه داریم دقیق‌تر با آنچه پیش رو داریم مواجه شویم

در ادامه نشست دکتر صدری با آسیب شناسی فضای مجازی در خانواده گفت: درفضای مجازی زبان بدن برای انتقال پیام کاربرد کمتری دارد به همین دلیل فضای احساسات و هیجانات عاطفی طرف مقابل مجهول است یکی دیگر از مشکلات فضای مجازی این است که طرفین احساس می کنند روابط در همین فضا باقی می ماند در حالی که آثار این موارد در تمام عرصه های زندگی عاطفی، شغلی نیز موثر است.

در پایان خانم علیمحمد زاده به عنوان دبیر جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اساتید حاضر در جلسه ، مطالب را جمع بندی نموده و از برگزاری ادامه نشست در روزهای آتی خبر داد شرکت کنندگان از برگزاری نشست و استمرار آن استقبال نمودند.