کد مطلب: 10139

اولین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز برگزار شد.

اولین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز برگزار شد.

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۷:۲۷

اولین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز یکشنبه 92/7/21در مرکز مدیریت استان برگزار گردید.
اولین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز یکشنبه  92/7/21 در مرکز مدیریت استان برگزار گردید این جلسه با حضور مدیر مرکز –معاون پژوهش مرکز با عنوان دبیر جلسه و بهره مندی از نظرات شش نفر از اعضاء کمیسیون به بررسی 6عنوان پایان نامه وسه طرح تفصیلی ارسالی از طلاب استان البرزو 3عنوان پایان نامه و دو طرح تفصیلی از استان قزوین پرداختند این جلسه با معرفی اعضا آغاز شد و به مدت سه ساعت و نیم به طول انجامید.