کد مطلب: 10136

ششمین جلسه شورای علمی پژوهشی برگزار شد.

ششمین جلسه شورای علمی پژوهشی برگزار شد.

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۷:۲۴

ششمین جلسه شورای علمی – پژوهشی شنبه 23/5/92 در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار شد
ششمین جلسه شورای علمی –پژوهشی شنبه 92/5/23 در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار شد در این جلسه ضمن بررسی موضوعات تحقیق های پایانی طرح های مسابقه رشد 3 نیز مورد بررسی قرار گرفت. دراین جلسه دو عنوان تحقیق پایانی مورد بررسی قرار گرفت  و تصویب شد و در ادامه سه موضوع از موضوعات ارسالی طرح مسابقه رشد به تصویب رسید.