کد مطلب: 23344

برگزاری مسابقات استانی قرآنی

برگزاری مسابقات استانی قرآنی

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۷:۲۹

 برگزاری مسابقات استانی قرآنی

 

مسابقات استانی جشنواره قرآنی در تاریخ 13/11/94 در محل مدیریت استان برگزار خواهد شد.

ساعت برگزاری آزمون 8:30الی 11:30