کد مطلب: 14971

ارزیابی اساتید مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی

ارزیابی اساتید مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۴:۰۶

به نقل از معاونت آموزش مدیریت استان: ارزیابی اساتید مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی در نیمه دوم آذر ماه برگزار می شود.
لازم به ذکراست افرادی که سال آخر سطح سه و مرحله ی تأیید طرح تفصیلی پایان نامه باشند، پس از تأیید این مرکز می توانند در ارزیابی شرکت نمایند.