کد مطلب: 10140

دومین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز

دومین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۹:۲۰

دومین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز یکشنبه 92/8/5 در مرکز مدیریت استان برگزار گردید.
دومین جلسه کمیسیون پایان نامه حوزه علمیه استان البرز یکشنبه 92/8/5 در مرکز مدیریت استان برگزار گردید این جلسه با حضور مدیر مرکز –معاون پژوهش مرکز با عنوان دبیر جلسه و بهره مندی از نظرات پنج نفر از اعضاء کمیسیون به بررسی 9 عنوان پایان نامه ارسالی از طلاب استان البرز و 5 عنوان از استان قزوین پرداختند. این جلسه بیش از دو ساعت به طول انجامید و نتیجه نهایی از طریق سامانه پایان نامه به مرکز مدیریت قم ارسال گردید.