کد مطلب: 10137

هفتمین جلسه شورای علمی پژوهشی برگزار شد.

هفتمین جلسه شورای علمی پژوهشی برگزار شد.

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۰:۰۵

هفتمین جلسه شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه استان البرز یکشنبه 92/6/31در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار گردید.
هفتمین جلسه شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه استان البرز یکشنبه 92/6/31در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار گردید.
موضوع این جلسه بررسی موضوعات تحقیق های پایانی و طرح های مسابقه رشد بود در این جلسه چهار عنوان تحقیق پایانی تصویب گردید.همچنین راهنمایی های لازم به گروه های شرکت کننده در مسابقه رشد 3 به صورت کتبی ارسال شد.