کد مطلب: 8562

هشتمین فراخوان سراسری جشنواره قرآن کریم

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲

هشتمین فراخوان سراسری جشنواره قرآن کریم 
مهلت ارسال آثار به مدرسه  92/9/10
مهلت ارسال آثار به مدیریت  92/9/15