کد مطلب: 8257

معرفی مدرسه علمیه شهید مطهری

شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲

آدرس: رجائی شهر، بلوار موذن، خیابان پیروزی شمالی، کوچه صیاد شیرازی، مدرسه علمیه شهید مطهری
شماره تلفن: 34343986
 
نمایی از فعالیت های مدرسه: