کد مطلب: 8194

برگزاری مسابقات آثار کتابخوانی شهید مطهری

شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۲

مرحله مدرسه ای مسابقه آثار کتابخوانی شهید مطهری«ره» در تاریخ 92/7/28 توسط مدیریت استانی برگزار می شود.
لازم به ذکر است معاونت فرهنگی مرکز مرحله نهایی مسابقه را در تاریخ 92/11/30 برگزار خواهد نمود.