کد مطلب: 8193

آزمون غیر حضوری مشاوران

شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۲

در راستای ارتقای سطح علمی مشاوران مرکز برگزار می کند.
آزمون غیر حضوری مشاوران فراخوان 5-1 با موضوع «وسواس،تشخیص و درمان» و «روانشناسی شخصیت با تاکید بر دختران» 
زمان آزمون:92/7/21