کد مطلب: 7719

وظایف شورا

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲

وظایف شورا به شرح زیر است:
1.بررسی وتصمیم گیری در خصوص شناسایی ظرفیت ها ونیازهای پژوهشی استانی وملی و مساعدت در ساماندهی و آمایش پژوهشگران مدارس وفارغ التحصیلان
2.بررسی و تصمیم گیری در خصوص تأسیس تشکل های پژوهشی از قبیل کانون ها،هسته ها و انجمن های پژوهشی و مجامع فارغ التحصیلان پژوهشگرو ارزیابی عملکرد آنان
3.بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه های جهت دهی به فعالیت های پژوهشی مدارس و فارغ التحصیلان از طریق نیاز سنجی و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی بهینه سازی فعالیت پژوهشی از قبیل کانون ها و هسته ها و انجمن ها، مجامع فارغ التحصیلان پژوهشگر و نشست ها و همایش ها، سایت ها وبلاگ ها، کارگاه های روشی، فراخوان ها، جشنواره ها، کرسی های آزاد اندیشی و گسترش نشاط و فرهنگ پژوهشی و نکوداشت شخصیت های علمی- پژوهشی
4.بررسی و تصمیم گیری در خصوص شناسایی مراکز و مجامع علمی- پژوهشی و کتابخانه های تخصصی و ارائه ی پیشنهاد انعقاد توافق نامه برای برقراری ارتباطات و تعاملات علمی بین مراکز و مدارس و تشکل های پژوهشی
5.بررسی و تصمیم گیری در خصوص تأیید و ارزیابی عملکرد اساتید راهنما، مشاور، داور و مدرسان دروس روش تحقیق
6.بررسی و تصمیم گیری در خصوص تأیید و حمایت از تأسیس و راه اندازی انجمن ها و مراکز پژوهشی در سطح استان
7.بررسی و ارائه رهنمود در خصوص طرح های پژوهشی مورد نیاز و آسیب شناسی طرح ها، برنامه ها، فعالیت ها، قوانین و مقررات پژوهشی ستاد و صف و ارائه ی پیشنهاد اصلاحی برای رفع آسیب های8.بررسی و ارائه رهنمود در خصوص طرح های پژوهشی پیشنهادی استانی و ارسالی ازواحدها

    نوشته های مرتبط