کد مطلب: 7717

شورای علمی پژوهشی

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲

به منظور بررسی برنامه های پژوهشی و طرح های مطالعاتی، هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی و فراهم آوردن زمینه های اجرایی آنها بر اساس سیاست ها و ضوابط ابلاغی، شوراهای علمی-پژوهشی مدیریت های استانی حوزه علمیه خواهران طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند.

    نوشته های مرتبط