کد مطلب: 17480

مدرسه علمیه فاطمه الزهرا

شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) بهمن ماه 1391 با موافقت شورای گسترش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به طور رسمی از مهر ماه 1392 تصویب شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

آدرس: فاز چهار مهرشهر، بلوار گلها، چهار راه هنرستان، خیابان 406 شرقی، مسجد قمر بنی هاشم(ع)، مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)

تلفن:02633510013