کد مطلب: 16702

جناب آقای افسر قاسمی

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

جناب آقای افسر قاسمی

سلام علیکم

پیام حضرتعالی ملاحظه گردید.

پیروز و موفق باشید