کد مطلب: 16676

جناب آقای علی دودانگه

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴

جناب آقای علی دودانگه

سلام علیکم

پیام حضرتعالی ملاحظه شد و پاسخ آن حضورتان ارسال گردید.

پیروز و موفق باشید.