کد مطلب: 15986

رسیدن به رضوان خدای متعال

دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۴

امام جواد«علیه السلام» می فرمایند سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1 - نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار و اظهار ندامت كردن . 2 - اهل تواضع كردن و فروتن بودن . 3 - صدقه و كارهاى خیر بسیار انجام دادن .


امام جواد«علیه السلام» می فرمایند:

ثَلاثٌ یَبْلُغْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوانَ اللّهِ: كَثْرَةُ الاْ سْتِغْفارِ، وَ خَفْضِ الْجْانِبِ، وَ كَثْرَةِ الصَّدَقَةَ.

سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد:

1 - نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار و اظهار ندامت كردن .

2 - اهل تواضع كردن و فروتن بودن .

3 - صدقه و كارهاى خیر بسیار انجام دادن .