کد مطلب: 15935

رفتار با برادر مومن

سه شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۴

امام صادق (علیه السلام) : اگر از برادرت چیز بدی دیدی یا شنیدی چشم و گوش خود را تکذیب کن، اگر پنجاه نفر به تو گفتند: او چنین گفت و خودش گفت: من چنین نگفتم حرفش را قبول کن و حرف آن ها را نپذیر.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:

اگر از برادرت چیز بدی دیدی یا شنیدی چشم و گوش خود را تکذیب کن، اگر پنجاه نفر به تو گفتند: او چنین گفت و خودش گفت: من چنین نگفتم حرفش را قبول کن و حرف آن ها را نپذیر.

وسائل الشیعه، ج 8، ص 60